Buddha  Šākjamuni  
 Bodhisattva 37  toimimisviisi  
 
  Audio  
   
   

 

Bodhisattva 37 toimimisviisi

Austus Avalokitešvarale!

Kummardan aupaklikult kolme uksega (keha, kõne ja meelega) Ülimate Õpetajate ja Kaitsja Tšenrezigi (Avalokitešvara) ees, kes tühjust mõistes küll teab, et ükski ilming ei tule ega lähe, tegutseb siiski raugematult kõigi olendite hüvanguks.

Lõpliku täiuse saavutanud budad, tõelise õnne ja heaolu allikad, on jõudnud virgumisele Ülima Dharma teostamise teel. Ja kuna selleks on vaja teada, kuidas Dharma järgi toimida, selgitan Buddha Poegade – bodhisattvate toimimisviise.

1
Saavutanud läbi raskuste selle väärtusliku inimelu, naudingute ja õnne laeva, kuula, mõtiskle ja mediteeri lakkamatult päevad ja ööd, et ületada sansaaraookean ning juhtida vabanemisele nii ennast kui teisi. Selline on bodhisattva toimimisviis.

2
Omastesse kiindunud meel pulbitseb nagu vesi. Vaenlasi vihkav meel põleb nagu tuli. Teadmatusest tumenenud meel eksleb õige ja vale vahel. Hülga kodu ja isamaa harjumuspärane ümbrus. Selline on bodhisattva toimimisviis.

3
Kui hoiduda meelepetteist tulvil paikadest, hakkavad häirivad emotsioonid järk-järgult taanduma. Kui puuduvad eksitajad, kasvab vooruslikkus iseenesest. Kui meel on kirgas, selgineb ka arusaam Dharmast. Eraldu üksildasse paika. Selline on bodhisattva toimimisviis.

4
Kauaaegsed kaaslased lahkuvad üksteisest. Vaevaga kogutud jõukus ja vara jääb maha. Teadvus hülgab keha, kus ta viibis kui teeline võõrastemajas. Ütle end lahti sellest elust. Selline on bodhisattva toimimisviis.

5
Halvas seltskonnas kasvavad Kolm Meelemürki (iha, viha ja teadmatus), kuulamine, mõtisklemine ja mediteerimine jäävad unarusse ning armastus ja kaastunne kaovad. Hülga halvad kaaslased. Selline on bodhisattva toimimisviis.

6
Õilsate õpetajate toel pahed hääbuvad ja head omadused kasvavad nagu noorkuu. Pea õilsaid hingeõpetajaid oma kehastki kallimaks. Selline on bodhisattva toimimisviis.

7
Kuidas saavad meid päästa maised jumalad, kes on ise sansaara kütkeis? Seepärast otsi varjupaika Kolmes Kalliskivis (Buddhas, Dharmas ja Sanghas), mis on vaba kõikidest pettekujutelmadest. Selline on bodhisattva toimimisviis.

8
Buddha sõnul on kõik kolme madalama ilma talumatud kannatused väärtegude vili. Seepärast ära tee iialgi halba, isegi mitte oma elu päästmise nimel. Selline on bodhisattva toimimisviis.

9
Kolme ilma naudingud on nagu kastepiisk rohukõrrel – vaid mööduv viiv, mis haihtub hetkes. Püüdle ülima virgumise igavesti püsiva seisundi poole. Selline on bodhisattva toimimisviis.

10
Kuni kannatavad emad, kes on alguseta ajast saadik meie eest hoolt kandnud, siis mis kasu on meil oma õnnest? Seepärast arenda endas virgumismeelt, et aidata vabanemisele kõik tajuvad olendid. Selline on bodhisattva toimimisviis.

11
Eranditult igasugune kannatus tuleneb soovist saavutada isiklikku õnne. Täiuslikuks budaks saadakse tänu omakasupüüdmatule meelele. Seepärast vaheta oma õnn teiste kannatuste vastu. Selline on bodhisattva toimimisviis.

12
Isegi kui keegi suurest saamahimust varastab või laseb teistel röövida kogu su vara, pühenda neile oma keha, omand ja kolme aja jooksul kogutud voorused. Selline on bodhisattva toimimisviis.

13
Isegi kui sul tahetakse täiesti süütuna pea maha lüüa, võta kaastunde väel enda kanda kõik nende halvad teod. Selline on bodhisattva toimimisviis.

14
Kui keegi peaks levitama sinu kohta lugematutes ilmades kõikvõimalikku solvavat laimu, räägi omakorda tolle isiku omadustest kiitvalt ja armastavalt. Selline on bodhisattva toimimisviis.

15
Kui keegi peaks paljastama avalikkuse ees sinu vigu ja rääkima sinust halvustavalt, avalda talle alandliku meelega austust ja suhtu temasse kui vaimsesse õpetajasse. Selline on bodhisattva toimimisviis.

16
Kui sind peab oma vaenlaseks keegi, kelle eest sa oled hoolitsenud samasuguse armastusega nagu ema oma lapse eest, pea teda oma südames sama kalliks nagu ema põdurat last. Selline on bodhisattva toimimisviis.

17
Kui sinuga samaväärne või sinust alam isik suhtub oma uhkuse tõttu sinusse põlgusega, austa teda nagu oma õpetajat ja sea ta endast kõrgemale. Selline on bodhisattva toimimisviis.

18
Kui sa elad vaesuses, teiste poolt põlatuna, kui sa vaevled raske haiguse või murede käes, ära lange meeleheitesse, vaid võta enda kanda ka kõigi ülejäänud olendite väärteod ja kannatused. Selline on bodhisattva toimimisviis.

19
Kui sa oledki kuulus ja paljude poolt austatud või nii palju rikkusi omandanud nagu (küllusejumal) Vaišravana, siis mõistes kogu maise õnne tühisust, ei muutu sa uhkeks ega üleolevaks. Selline on bodhisattva toimimisviis.

20
Ükskõik kui palju väliseid vaenlasi sa ka ei alista, tekib neid üha juurde senikaua, kuni sa pole alistanud oma sisemist vaenlast – viha. Seepärast talitse oma meelt ning täida see armastuse ja kaastunde väega. Selline on bodhisattva toimimisviis.

21
Ükskõik kui palju naudinguid meie meel ka maitseb, ajavad need nagu soolvesi himu ainult suuremaks. Hülga sedamaid kõik, mis tekitab klammerdumist ja kiindumist. Selline on bodhisattva toimimisviis.

22
Kõik nähtused on meie oma meele moodustised. Algselt on meie meele loomus vaba mõistelisest eristamisest. Seda teades ei hakka meel enda ja teiste vahel vahet tegema. Selline on bodhisattva toimimisviis.

23
Kui miski köidab sinu meelt, siis suhtu sellesse nagu vikerkaarde suvetaevas – nagu ilusasse silmapettesse – ning hoidu sellesse klammerdumast ja kiindumast. Selline on bodhisattva toimimisviis.

24
Mitmesugused kannatused on nagu lapse surm unenäos. Illusoorsete nähtumuste pidamine tõeluseks kurnab. Seepärast, sattudes ebasoodsatesse oludesse, suhtu neisse kui pettekujutlustesse. Selline on bodhisattva toimimisviis.

25
Kui virgumise poole püüdleja peab olema valmis loobuma isegi oma kehast, mis siis veel rääkida kõigest muust välisest. Seepärast ole helde, lootmata vastutasu või head karma vilja. Selline on bodhisattva toimimisviis.

26
Kui me ei suuda eksliku käitumise tõttu saavutada isegi oma eesmärke, siis on naeruväärne soov püüda täita teiste eesmärke. Seepärast ela vooruslikult ja hoidu maistest pürgimustest. Selline on bodhisattva toimimisviis.

27
Bodhisattva jaoks, kes soovib koguda vooruse rikkust, on kõik need, kes talle halba teevad, nagu hinnaline aare. Seepärast arenda endas kannatlikkust, milles puudub pahameel ja vihavaen. Selline on bodhisattva toimimisviis.

28
Kui isegi šraavakad ja pratjekabudad, kes pürgivad täiusele ainult iseenda hüveks, püüdlevad nii innukalt, nagu kustutaks nad tuld oma juustes, siis pinguta ka sina niisamuti kõikide olendite hüvanguks – mis on kõigi heade omaduste läte. Selline on bodhisattva toimimisviis.

29
Jõudnud arusaamisele, et häirivaid emotsioone (meelemürke) saab hävitada ainult häirimatust meelerahust ja keskendumisest (śamatha) lähtuva sisekaemusega (vipaśyanā), mediteeri keskendunult, kuni ületad neli kujuta mõtluse tasandit. Selline on bodhisattva toimimisviis.

30
Kui puudub ületav mõistmine (prajñā-pāramitā), ei piisa viiest ülejäänud ületavast täiusest, et virgumiseni jõuda. Seepärast mediteeri ületava tarkuse üle, mis on ühendatud oskuslike meetoditega (kaastundega), et ületada Kolme Ilma eristamine. Selline on bodhisattva toimimisviis.

31
Kui oma tegusid ja tundeid ei teadvustata ning vead jäävad tähelepanuta, järgitakse Dharmat ainult näiliselt ja nii võidakse tegutseda Dharma vastu. Seepärast jälgi lakkamatult oma eksimusi ja vigu ning hülga need. Selline on bodhisattva toimimisviis.

32
Kui keegi häirivate emotsioonide mõjul osutab teise bodhisattva vigadele, kahjustab ta sellega ainult iseennast. Seepärast ära arvusta nende vigu, kes on astunud (Mahajaana) Suurde Sõidukisse. Selline on bodhisattva toimimisviis.

33
Kihk pälvida hüvesid ja austust põhjustab tülisid ning on takistuseks kuulamise, mõtisklemise ja mediteerimise harjutamisel. Seepärast loobu kiindumisest sõpradesse, sugulastesse ja heategijatesse. Selline on bodhisattva toimimisviis.

34
Et käredad sõnad haavavad teiste meelerahu ega sobi kokku bodhisattva käitumisviisiga, hoidu jämedast kõnepruugist, mis võib häirida teisi. Selline on bodhisattva toimimisviis.

35
Kui häirivad emotsioonid (meelemürgid) on muutunud harjumuspäraseks, on neist (vastumürgi abil) raske vabaneda. Võttes appi tähelepanelikkuse ja teadvustamise relva, hävita sellised häirivad emotsioonid nagu iha niipea, kui nad tärkavad. Selline on bodhisattva toimimisviis.

36
Lühidalt, mida iganes sa ka ei tee, tuleks endalt küsida: milline on minu meeleseisund? Ole alati tähelepanelik ja teadlik ning tööta teiste hüvangu nimel. Selline on bodhisattva toimimisviis.

37
Pühenda voorused, mis sa sellisel moel tänu oma pingutustele oled saavutanud, ja tarkus, mis täielikult mõistab Kolme Ilma, lugematute olendite kannatuste kaotamiseks. Selline on bodhisattva toimimisviis.

Toetudes kõige pühamate õpetajate seletustele suutrate, tantrate ja nende kommentaaride tarkuste kohta, panin ma need kolmkümmend seitse bodhisattva toimimisviisi kirja nende jaoks, kes soovivad astuda bodhisattva teed.

Minu kesise mõistuse ja vähese õpetatuse tõttu puudub siin poeesia, mis rõõmustaks õpetlasi, ometi, kuna ma olen lähtunud suutratest ja kõige pühamate õpetajate sõnadest, on need bodhisattva toimimisviisid minu meelest õiged.

Siiski, kuna minusuguse kesise mõistusega on raske mõõta bodhisattvate tegusid, palun ma pühakutel suhtuda heatahtlikult vasturääkivustesse, arusaamatustesse ja teistesse vigadesse.

Sellest tööst tärkava vooruse läbi saagu kõik olendid Kaitsja Tšenrezigi sarnaseks, kes kõrgeima bodhitšitta – suhtelise ja absoluutse virgumismeele – valdajana on vaba nii sansaara kui nirvaana piirangutest.

See teos on kirjutatud nii enda kui kõigi teiste hüveks tekstitundja ja seletaja munk Thogme poolt Ngülchu Rincheni koopas.

 

                      ©2008 Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus, All Rights Reserved